Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Obchodní podmínky

Úvodní informace

Provedením objednávky potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se tyto podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a fyzickou osobou podnikající Mgr. Jana Dyršmídová, IČO 16499662, se sídlem Dykova 50/20, 101 00, Praha 10, (dále jen „prodávající“).

Prodávající provozuje eshop umožňující objednávku výrobků a služeb prostřednictvím internetových stránek www.amarilis.cz (dále jen „internetový obchod“)

Prodávající vyvine maximální úsilí k tomu, aby veškeré informace uvedené v internetovém obchodu byly vždy aktuální. Pokud se i přesto vyskytne při poskytnutí některé informace nepřesnost, prodávající se předem za takové nedopatření omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na Internetových stránkách jsou ve výlučném vlastnictví prodávajícího, který si k jejich obsahu vyhrazuje veškerá práva. V internetovém obchodu může být rovněž zobrazena propagace poskytovaných služeb či produktů prodávajícího či jeho smluvních partnerů.

Materiály a texty obsažené v internetovém obchodu mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem prodávajícího, kdy si zároveň prodávající vyhrazuje právo provádět jejich změny a úpravy kdykoliv to bude považovat za vhodné, a to bez předchozího upozornění.

Jakýmkoliv používáním internetového obchodu, zejména však vytvořením objednávky, dáváte souhlas s obchodními podmínkami, jakož i se zákonnými požadavky týkajícími se ochrany osobních údajů.

1. vytvoření objednávky

Prodávající přijímá objednávky každý den, včetně svátků – 24 hodin denně. Společnost si vyhrazuje právo provoz internetového obchodu, či dostupnost jednotlivých výrobků dočasně omezit.
Postup vytvoření objednávky (kupní smlouvy) je následující:

  • na Internetových stránkách si kupující vybere výrobek, vloží jej do košíku a klikne na ikonu košíku vpravo nahoře
  • v košíku si kupující vybere pobočku, na které si přeje objednávku vyzvednout, nebo si vybere doručení na požadovanou adresu a zvolí způsob platby, vyplní své osobní údaje, případně i dodací a firemní údaje a zvolí datum a čas vyzvednutí nebo doručení objednávky
  • Aby mohla být objednávka odeslána, musí kupující vyjádřit souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů

2.Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 253149081/0100, vedený u Komerční banky. Platba musí být provedena tak, aby byla alespoň 3 dny před termínem vyzvednutí nebo doručení objednávky připsána na účtu prodávajícího.
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Global Payments Europe. Platba musí být provedena ihned nebo alespoň 3 dny před termínem vyzvednutí nebo doručení objednávky.
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Global Payments Europe. Platba musí být provedena ihned nebo alespoň 3 dny před termínem vyzvednutí nebo doručení objednávky.
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně. Pokud se jedná o objednávku nad 1000 Kč, můžeme požadovat složení zálohy ve výši 50% celkové ceny objednávky.

3.dodací podmínky

Způsob a místo vyzvednutí zboží je určeno kupujícím v objednávce. Kupující se zavazuje vyzvednout objednané zboží v uvedeném dnu a čase zvoleném při vytváření objednávky.

Rozvoz na adresu zajišťujeme chladícím vozem v okruhu do 20 km od Prahy.

 

4.Zrušení objednávky

Objednávku můžete zrušit nejpozději 2 hod od odeslání objednávky nebo nejpozději 4 dny před termínem vyzvednutí objednávky. V takovém případě máte nárok na vrácení celé hodnoty objednávky, a to do 30 dnů. O zrušení objednávky je potřeba uvědomit Společnost na emailové adrese cukrarna@amarilis.cz

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

5.nevyzvednutí objednávky

V případě nevyzvednutí objednávky v uvedeném termínu nemá zákazník nárok na vrácení finančních prostředků. Stejně tak, pokud je objednávka doručena v domluveném termínu, a zákazník nebude k zastižení na uvedené adrese nebo kontaktním telefonním čísle.

6.reklamace objednávek

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vizuální nedostatky nebo nekompletní objednávku ihned reklamovat u vedoucího směny nebo u řidiče rozvozové služby. Na pozdější reklamace, vzhledem k povaze výrobku, nemusí být brán zřetel. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé po předání objednávky zákazníkovi.

Zboží nabízené v internetovém obchodě je určeno k okamžité spotřebě. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.

Pokud není reklamace vyřízena na místě při převzetí objednávky, reklamace musí být podána písemně v provozovně nebo emailem na cukrarna@amarilis.cz nejpozději 24h od vyzvednutí objednávky.

7.závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Všechny spory mezi stranami vzniklé z kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu za účelem dodání zboží a jeho inzerce jak je uvedeno v samostatné příloze https://amarilis.cz/gdpr

Společnost si váží jakéhokoliv názoru, podnětu či zpětné vazby svých klientů, které je možné zasílat na emailovou adresu: cukrarna@amarilis.cz. Společnost si zároveň vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat dle svého uvážení, a to i bez uvedení jména odesílatele.

Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 23.4.2024

Nahoru
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace