Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Zpracování osobních údajů – informace o právech subjektu

Mgr. Jana Dyršmídová, se sídlem Dykova 20, 101 00 - Praha 10, IČ: 16499662, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) poskytuje informaci o:

1. skutečnosti, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, označení zaměstnavatele, emailová adresa a telefon) pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, popř. plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy (evidenční povinnost), popř. zasílání obchodních nabídek souvisejících se sjednaným plněním popř. službami a produkty poskytovanými Správcem – právním základem zpracování je plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, popř. oprávněný zájem Správce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a

2. v souvislosti s tím o Vašich následujících právech:

  • a. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,
  • b, vzít kdykoliv zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán), a to například zasláním emailu na adresu cukrarna@amarilis.cz
  • nebo dopisu na sídlo Správce (zpětvzetí nezakládá automatický důvod pro likvidaci zpracovaných osobních údajů, tj. pokud existuje jiný důvod pro jejich zpracování, popř. jestli jejich likvidací by nedošlo k nepřiměřenému poškození Správce. Odvoláním souhlasu také není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.),
  • c. poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely,
  • d. požadovat od Správce informaci/potvrzení, jaké Vaše osobní údaje zpracovává (viz. čl. 15 Nařízení),
  • e. na opravu/doplnění nepřesných osobních údajů a/nebo výmaz osobních údajů Správcem (viz. čl. 16 a 17 Nařízení),
  • f. omezit zpracování Vašich osobních údajů Správcem (viz. čl. 18 Nařízení),
  • g. obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Zpracování těchto osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu popř. trvání oprávněného zájmu Správce.
Zdrojem osobních údajů je smlouva popř. pracovník zaměstnavatele či veřejně dostupný zdroj (webové stránky).

Veškeré požadavky související s ochranou osobních údajů a uplatnění práv v souladu s Nařízením můžete směrovat elektronickou poštou na adresu: cukrarna@amarilis.cz nebo na adresu sídla Správce uvedenou v úvodu tohoto dokumentu. Pro pomoc či radu se můžete také obrátit na telefonní číslo +420 283 923 141.

Nahoru
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace